Velice rádi

Rádi vás uvidíme u nás v kostele a budeme rádi, když se k nám budete chtít připojit. Bohoslužby probíhají každou neděli od 16:00 nebo 18:00 v Masarykově salónku nádražní budovy stanice Dejvická.


View Faith Community Church in a larger map

Co je možné očekávat

Bohoslužby obvykle trvají okolo devadesáti minut. Nicméně délka i pořadí některých bodů se může týden od týdne mírně lišit. Zde přehled toho, s čím se můžete při bohoslužbě u nás setkat:

▪ Hudba: Zpíváme, protože nám to napomáhá vyjádřit, co máme na srdci. Snažíme se vybírat takové písně, aby byla dodržena rovnováha mezi novými a starými písněmi, pozitivními a rozjímavými, jednoduchými a hlubokými. Zároveň se snažíme, aby tyto písně promlouvaly o tématu, které se ten den studuje a o kterém se káže.

▪ Kréda a vyznání: Často míváme korporační čtení z církevní historie. To nám pomáhá porozumět a vyjádřit to, v co věříme. Zároveň nám to ukazuje, jak jsme si ve víře blízcí s lidmi z jiných míst a jiných dob.

▪ Dary: Věříme, že vše co máme, je od Boha, a zároveň, že darování zpět jemu, je cestou, jak potvrdit, že jsme si toho vědomi a děkujeme mu za to. Peníze z desátků jdou na nájem a zařízení. Zároveň slouží k podpoře dalších duchovních aktivit v Praze a po světě.

▪ Modlitba: K Bohu se obracíme v mnoha věcech, jak formálních tak neformálních. Před čtením z Bible během nedělního kázání máme zvlášť rozšířený prostor pro modlitbu (okolo osmi minut).

▪ Písmo: S oblibou nasloucháme Božímu slovu a snažíme se mu věnovat značnou pozornost i důležitost při kázání.

▪ Kázání: Protože se velice rádi zabýváme Biblí, věnujeme značnou část bohoslužby (30-35 minut) jejímu výkladu a tomu, jak bychom měli danému článku rozumět. Často se zaobíráme celým oddílem Bible anebo míváme tematické série.

▪ Večeře páně: Ve “Faith Community“ máme přijímání každý týden. Věříme, že Večeře Páně je cestou, jak nás chce Kristus duchovně nasytit, ukázat svou milost a posílit víru v jeho sliby.

Při bohoslužbě klademe důraz na dvě slova: vážnost a radost. Vážností chceme poukázat na to, že jsme si vědomi Boží svátosti a podle toho, že Boha chováme v úctě. Pojmem radost chceme projevit radost, že Svatý Bůh je náš Bůh a že veskrze Ježíše nás přijímá takové, jací jsme. Doufáme, že při bohoslužbě vycítíte naši touhu vyjádřit oba tyto pojmy a zároveň, že se budete cítit svobodní ve vlastním vyznání Bohu.

Protože usilujeme o to, abychom byli kostelem mezinárodním, používáme při bohoslužbě angličtinu, ale zároveň je vždy po ruce český překlad Bible. Pravidelně zařazujeme do programu veřejné modlitby, kdy vítáme každého, kdo se chce vyjádřit ve svém rodném jazyce. To nám připomíná, že Boží církev je tvořena lidmi „ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků“ (Zjevení 7:9)

Bohoslužba pro děti

Ve “Faith Community“ je spousta dětí, což nás těší. Vaše děti jsou samozřejmě také vítány. Zde je několik poznámek o tom, co pro děti připravujeme v průběhu bohoslužby:

▪ Všechny programy pro děti se odehrávají v kanceláři kostela, ve druhém patře nad místem, kde se setkávají ostatní věřící. Kdykoliv jsou v kanceláři děti, jsou dveře zamčené a zabezpečené.

▪ Péče o děti (od 2 let) je odborně zajištěna a je přichystána již 15 minut před vlastní bohoslužbou. Nicméně své děti můžete přivést mezi ostatní v kteroukoliv chvíli bohoslužby.

▪ Děti od dvou let opouští hlavní bohoslužbu v její polovině a mají v kostele svůj vlastní dětský program.

▪ Každé první pondělí v měsíci děti od šesti let a výše zůstávají na bohoslužbě po celý její průběh. Věříme, že je pro naše děti důležité, aby na vlastní oči viděly, co se odehrává ve “velkém kostele“ a aby se toho mohly zúčastnit. Přítomnost dětí bereme v úvahu, když na tyto dny bohoslužbu plánujeme.