Filozofie

Ve Faith Community máme dvě pevná přesvědčení o našich dětech. Prvním z nich je, že nejsou na obtíž, ale představují důležitou součást našeho společenství. Bůh slibuje, že bude Bohem „vám a vašim dětem“. On se stará o naše děti; jsou součástí jeho domácnosti, kostela.

Druhé je, že máme svatou povinnost naše děti učit o Božím slově, tak aby uctívali Ježíše. Jejich dětem to nezatajíme, dalšímu pokolení budeme vyprávět o chvále Hospodinově, o jeho síle, o zázracích, jež učinil (Žalm 78 : 4). Tato odpovědnost patří především rodičům, ale také sboru jako celku.

Dětský sbor tedy znamená mnohem více než jen hlídání dětí. Naším cílem je naučit děti rozumět Bibli takovým způsobem, který jim pomáhá učit se a který je baví. Chceme, aby milovali náš sbor, protože milují Boha.

Jak dětský sbor funguje

Děti zůstávají s rodiči první půli bohoslužby. Poté je zavedeme do dětského sboru.

V současné době máme 3 třídy: školka ( 2 – 4 ), první třída  ( 5 – 7 ) a starší děti (8 a více). Všechny třídy používají studijní program, který zdůrazňuje, jak celá Bible poukazuje na Ježíše. Každý týden projdou lekci, a pak dělají aktivity.

Naše školka ( 0 – 24 měsíců) je profesionální a otevírá se 10 minut před začátkem bohoslužby. Děti můžete přivést kdykoli v tomto časovém rozmezí.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se dětského sboru, obraťte se na naše zaměstnance.