Partnerství

Teen Challenge

Teen Challenge je služba pro romské děti v Praze, z nichž mnozí pocházejí z rodin postižených chudobou, zneužíváním drog a alkoholu. TC se snaží vést rizikové, zanedbané a týrané děti k osobnímu vztahu k Ježíši. Snaží se, aby jej děti poznaly jako svého Spasitele a Pána (to zahrnuje pokračující rozšiřování znalostí a zapojení do místního sboru). TC dále zajišťuje naplnění potřeb dětí – dostatek potravin, osobní hygienu, vzdělání, zdravotní péči, a bezpečné prostředí.

Kromě finanční podpory Teen Challenge se někteří z našich zaměstnanců pravidelně s dětmi scházejí v rámci mimoškolního programu. Našim členům a návštěvníkům doporučujeme, aby činili totéž, a snažíme se povědomí o TC a její práci i potřebách rozšířit kdykoliv můžeme.

Saša Flek

Saša Flek vedl tým překladatelů Bible21, nový český překlad Písma, který se v České republice stal nejprodávanější knihou roku 2009. Vyrůstal v Praze a křesťanem se stal v posledních dnech před pádem komunismu. Pak vedl utajovaný kostel (bylo mu 20 let). Poté, co strávil několik let projektem Bible21, se Saša opět vrátil ke své vášni zakládání sborů. Vede skupinu věřících, která se schází na Praze 2. Faith Community Church nadšeně podporuje Sašovu práci, a to jak překlad Bible, tak zakládání sborů.

David Symon

David je český misionář studentů vysokých škol v Bosně a Hercegovině. V Bosně je více než 50 % muslimů, a i když se v zemi nachází významná ortodoxní menšina, většina věřících nikdy neslyšela evangelium. Česká republika má málo evangelikálních křesťanů, takže je pro Faith Community vzrušující vidět českého věřícího, který přibližuje evangelium lidem jiné země. Faith Community podporuje Davida a jednou ročně ho na jaře zve do sboru, kde se s ním David dělí o svou práci a předkládá podněty k motlitbám za něj i jeho práci.